Dansk Skak Unions 37. divisionsturnering 1998-99

Turneringsleder:
Knud Herskind, Ryslingeparken 32, 8270 Højbjerg. Telefon 86 14 67 14. Fax 86 14 46 86.
E-mail: knudherskind@get2net.dk

Resultaterne bringes også på TV2's tekst-tv side 197.
Resultater på de enkelte brætter findes på  Steffen Pedersens hjemmeside.